Skip to content Skip to footer

Eskilstuna GÖR MÅLTIDSEVOLUTION

För att skapa en destination med besöksanledningar behövs det bra måltider och ett genuint värdskap! 

En destination kan ha många drivkrafter och en av de drivkrafter som vi anser bör vara den främsta är att erbjuda förträffliga måltider i kombination med ett genuint värdskap. Eskilstuna behöver fler stolta företag och drivna personer inom besöksnäringen – särskilt sådana med inriktning mot måltid och värdskap – och därigenom kommer också nya arbetstillfällen att skapas. Vi är övertygade om att det även kommer locka fler besökare till Eskilstuna som kanske önskar delta i kulturarrangemang/event, göra affärer eller etablera sina företag eller rent av bosätta sig i staden. Ett kulturellt besök – exempelvis en teater- eller musikupplevelse – blir så mycket mer komplett med en tilltalande måltid. 

Efter pandemins påverkan på besöksnäringen då betydelsefull kompetens många gånger lämnade branschen, behöver vi nu tillsammans locka tillbaka våra duktiga kollegor och få fler att utbilda sig inom denna näring. 

För att lyfta och hylla personer såväl som företag inom besöksnäringen och handeln i Eskilstuna planeras genomförandet av ett nytt event: Stolta Måltiden.

Vi tror på Stolta måltiden

Stolt Mat i Sörmland jobbar för att främja hela livsmedelskedjan i Sörmland. Här har Eskilstuna en viktig roll och därför vill vi vara med och stödja den här spännande insatsen. Att verka inom den här branschen är möjlighet att få vara kreativ och skapa upplevelser.

Malin Ahnelöv

Malin Ahnelöv

Affärsutvecklare & Processledare, Stolt Mat i Sörmland

Stolta måltiden är ett exemplariskt event för att lyfta besöksnäringen och hylla dess stjärnor.

Annica Åkerblad

Annica Åkerblad

Ordförande, Eskilstuna Hotell & Restaurangförening

För oss på Position Eskilstuna kändes det självklart att engagera oss i Stolta Måltiden. Vi är gärna med och bidrar till att Eskilstuna får fler stolta företagare och ambassadörer. Vi ser fram emot att vara en del av utvecklingen för Eskilstunas måltidsupplevelser. 

Emelie Gard

Emelie Gard

Ordförande, Position Eskilstuna

Jag vill vara med och göra måltidsevolution och sätta det gastronomiska ljuset på Eskilstuna. Vi ska bli kända för bra värdskap och bra måltider.

Benny Skyttman

Benny Skyttman

Grundare, Skyttman & Co

Jag är stolt att få representera Zetterbergsgymnasiet i juryn för stolta måltiden. På Zetterbergs är värdskapet viktigt del i vår värdegrund. Vi vill ha ett gott samarbete med aktörer inom försäljning och service samt Hotell- och turismbranschen för innovation och kreativitet.

Marie Mulvad Fransson

Marie Mulvad Fransson

Rektor, Zetterbergsgymnasiet

Vi på Destination Eskilstuna vill verkligen stödja alla insatser som syftar till att höja nivån på måltiden som en upplevelse, det är otroligt viktigt för en stads attraktivitet att ha ett bra och kvalitativt utbud.

Martin Roos

Martin Roos

fd VD, Destination Eskilstuna